energetika
zaštita okoliša
ugovorno pravo
prava društava
trgovačko pravo
bankarstvo i financijsko poslovanje
porezi i transferne cijene
telekomunikacije
postupci pred sudovima
arbitražni postupci i mirenja
tržišno natjecanje
nekretnine

O odvjetničkom društvu

Odvjetničko društvo osnovano je 2010. g. sa sjedištem u Zagrebu od strane osnivača i partnera odvjetnice Željke Velić-Dvoršćak koja, zajedno s partnerom Silvijem Skerlev, posjeduje dugogodišnje pravno iskustvo iz različitih grana prava stečenim tijekom profesionalne karijere.
Odvjetničko društvo, pored znanja i iskustva, ima podršku široko obrazovanog i iskusnog pravnog tima temeljem čega je u mogućnosti ponuditi znanje i iskustvo u svim područjima prava, a posebno u području energetike, prava zaštite okoliša, trgovačkog prava, ugovaranja, statusnog prava, spajanja i akvizicija, prava zaštite tržišnog natjecanja, radnog prava, ovršnih postupaka, naknada štete, osiguranja, stvarnog prava, te u području pružanja pravne podrške prilikom ostvarivanja različitih investicija uključujući i investicije u energetskom sektoru, kao i u bankarskom poslovanju te interpretaciji hrvatskih propisa sa Europskim pravnim sustavom.

Odvjetničko društvo je povezano s renomiranim Odvjetničkim društvima u čitavoj regiji te je, u slučaju potrebe, u mogućnosti pružiti pravnu pomoć na području Slovenije, Srbije, BiH, Makedonije, Crne gore, a povezano je i s nekoliko Odvjetničkih društava na području Europske Unije.

Vodeći računa o visokom stupnju profesionalizma i izvrsnosti u pružanju pravne podrške našim klijentima u skladu s njihovim potrebama, naše Odvjetničko društvo pruža pravne usluge domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama kao i institucijama Vlade Republike Hrvatske i to zastupanjem pred sudskim, arbitražnim i drugim nadležnim tijelima u relevantnim postupcima; izradom pravnih mišljenja; izradom različitih vrsta ugovora i internih akata; sudjelovanjem u pregovorima prilikom ostvarivanja poslovnih transakcija i investicija uz izradu različitih pravnih akata potrebnih za realizaciju konkretnog projekta; sudjelovanjem u pregovorima radi sklapanja kolektivnih ugovora kao i sudjelovanje u sveobuhvatnim procedurama odnosa iz područja radnog prava prilikom postupka otkazivanja ugovora o radu; osnivanjem trgovačkih društava kao i provođenjem statusnih promjena istih.

U našem radu držimo se najviših etičkih i profesionalnih standarda nastojeći biti izvrsni u svim aspektima naše djelatnosti i u potpunosti se posvećujemo konkretnim potrebama naših klijenata.

Željka Velić-Dvoršćak

Profesionalno iskustvo

Željka Velić-Dvoršćak osnivač je i partner u Odvjetničkom društvu Željka Velić-Dvoršćak i partneri j.t.d. Tijekom dugogodišnjeg profesionalnog iskustva sudjelovala je u raznim projektima na razini kompanije, sudjelovala na poslovima istraživanja i proizvodnje nafte i/ili plina u zemlji i inozemstvu, u pregovorima sa stranim partnerima prilikom zaključivanja ugovora o koncesijama, istraživanju i proizvodnji nafte i/ili plina, zajedničkom ulaganju, svim vrstama ugovora o pružanju usluga, u raznovrsnim energetskim projektima, transakcijama osnivanja, pripajanja, spajanja i preuzimanja društava.

Nadalje je aktivno sudjelovala u nekoliko financijskih projekata,  dubinskim ispitivanjima (due diligence) društava u zemlji i inozemstvu kao i u cjelokupnom postupku IPO-a društva u Londonu. Također je aktivno sudjelovala u energetskim projektima kao napr. LNG, optimizacija proizvodnje rafinerije, poboljšanje energetske učinkovitosti rafinerija, pravna priprema u projektu biogoriva i sl. Tijekom obnašanja dužnosti direktora Sektora pravnih poslova velikog trgovačkog društva s naglaskom na energetiku, sudjelovala je i nadzirala sve poslove pravnog karaktera na razini društva uključivši i predmete zastupanja u okviru radne problematike, naknada šteta, osiguranja, potraživanja i sl. što je nastavila aktivno kao partner-odvjetnik u Odvjetničkom društvu.

Također je sudjelovala u restrukturiranju nekih društava – od izrade svih osnovnih akata do konačnog uspostavljanja poslovanja društva, kao i statusnih promjena određenih društava.

Tijekom daljnje karijere u svojstvu odvjetnika-partnera, sudjeluje u raznim projektima gdje je potrebna pravna pomoć iz ugovornog prava, primjene FIDIC ugovora, due dilligence-a, zaštite okoliša, statusnog prava, radnog prava, a posebno u okviru energetskog poslovanja.

Bila je član ili predsjednik Nadzornih odbora u nekoliko društava u zemlji i inozemstvu. Ima iskustva i u međunarodnim arbitražama i mirenjima u kojima je sudjelovala (u Londonu, Houstonu, Beču, Zurichu), a osobno je arbitar Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu u postupcima s međunarodnim obilježjem te član ICC-a i Komisije ICC-a za energetiku te Naftnog komiteta.

Silvije Skerlev

Profesionalno iskustvo

Silvije Skerlev je odvjetnik i partner s partnericom-odvjetnicom mr.sc. Željkom Velić-Dvoršćak u Odvjetničkom društvu Željka Velić-Dvoršćak & Silvije Skerlev i partneri j.t.d., sa sjedištem u Zagrebu, Amruševa br. 8.
Tijekom dugogodišnjeg i bogatog profesionalnog iskustva na odvjetničkim poslovima, zastupao je fizičke i pravne osobe pred svim vrstama sudova u Republici Hrvatskoj, u domeni građanskog i kaznenog prava, imovinsko-pravnih odnosa, trgovačkog prava, u postupcima radi naknade štete, u postupcima radi povrata imovine i sl.

Zaposlenjem u HT d.d. i dolaskom na poslove iz nadležnosti Sektora korporativnih pravnih poslova HT d.d., preuzeo je zastupanje tog društva u svim značajnim sporovima iz problematike telekomunikacijskog prava, što je podrazumijevalo – kako zastupanje pred sudovima, tako i nadzor i upravljanje procesom obavljanja poslova zastupanja, u korporativnom sektoru ali i u pravnoj službi tog društva na području cijele Republike Hrvatske.

Kako su za obavljanje tog složenog posla bile potrebne, kako pravne kvalitete, vještine i znanja, tako i organizacijske sposobnosti, prošao je iz seminara i edukacija i pripadao je među tom 100 menagera hrvatskog Telekoma. Također je bio učesnik pregovora između Uprave HT d.d. i sindikata i supotpisnik kolektivnih ugovora.

U djelokrugu poslova koje je obavljao bila je pravna analiza i odobravanje ugovora koje je društvo zaključivao s trećima, a prije upućivanja istih na potpis nadležnim članovima Uprave.

Bio je učesnik u postupku dubinskih ispitivanja (due diligence) društava HT d.d. prilikom izlaska na burzu.

Tijekom rada u HT d.d., Silvije Skerlev je bio inicijator osnivanja i prvi predsjednik Udruge korporativnih pravnika u Republici Hrvatskoj, sve do svojeg povratka u odvjetništvo u ožujku 2008. Od 2008. godine kao odvjetnik zastupa ili sudjeluje u zastupanju velikog broja klijenata u sudskim sporovima, ali u postupcima mirenja – najčešće na Trgovačkom sudu u Zagrebu i na Visokom trgovačkom sudu RH.

Tijekom rada u odvjetništvu zastupao je niz viđenijih klijenata kao što su Croatia Airlines d.d., Hrvatskih telekom d.d., Zračnu luku Zagreb-Ugostiteljstvo d.o.o., Jamnica d.d., PIK Vrbovec d.d. i niz drugih, po najboljem znanju i savjeti, su kladu s pravilima struke.

Područja rada

 • energetika - istraživanje i proizvodnja nafte i/ili plina, LNG, skladištenje plina, naftne i plinske usluge, obnovljivi izvori energije, usklađenje propisa RH s Direktivama EU
 • zaštita okoliša
 • ugovorno pravo
 • prava društava
 • trgovačko pravo
 • bankarstvo i financijsko poslovanje
 • porezi i transferne cijene
 • telekomunikacije
 • postupci pred sudovima
 • arbitražni postupci i mirenja
 • tržišno natjecanje
 • nekretnine
Ove web stranice sadrže programske kolačiće (cookies). Daljnjim pregledavanjem slažete se s njihovim korištenjem. Više informacija | Slažem se